Orgadatan LogiKal

Yrityksille, jotka katsovat tulevaisuuteen

Vähemmän on eilistä

Ikkuna-, ovi- ja julkisivuvalmistajat suunnittelevat ja valmistavat tuotteensa LogiKal-ohjelmistolla. LogiKal johdattaa käyttäjän tehokkaasti ja varmasti koko prosessin läpi.

Tieto kaikesta tarvittavasta

LogiKal – metallirakentamisen 4.0 moniosaaja.

Elementtien tiedot

Ensimmäinen askel LogiKalissa on tietojen kirjaaminen. Loppuun asti hiotun tarkistustoiminnon ansiosta ovi-, ikkuna- ja julkisivujen asemointien tiedot on helppo antaa nopeasti ja varmasti ilman loogisia virheitä. LogiKal ohjaa sinut prosessin läpi ja tarjoaa oikeissa kohdissa oikeita osia sekä ratkaisuja. Näin asiakkaaltasi saama toimeksianto on mukava toteuttaa!

Kustannuslaskenta

LogiKal tarjoaa nopeimman tavan tarjouksen laatimiseen. Asiakkaan niin halutessa LogiKal laskee automaattisesti kaikki keskeiset osien kustannukset, aina tehdasliitännöistä asennukseen saakka. Ohjelma laskee hankintakustannukset optimoitujen määrien, työaikojen, valittujen suunnitelmien ja osien perusteella.

Suunnittelu

LogiKal on optimaalinen apu kustannuslaskennan lisäksi myös suunnittelussa. Laajat säätelyrakenteet auttavat rakennuttajan vaatimusten toteuttamisessa nopeasti ja varmasti. Olipa sitten kyse helatekniikan vaatimuksista, teknisesti vaativista julkisivukiinnikkeistä, hiotuista seinäliitoksista, kuten kalvoista, eristeistä, pelleistä tai pienosista, LogiKal auttaa tilausten suunnittelussa viimeistä yksityiskohtaa myöten ja tarjoaa käyttöön pitkälle kehitettyjä apukeinoja.

Muutokset

Vaikka mitat sattuisivat vielä muuttumaan rakennuskohteessa, on muutosten takana olevat taustatiedot mahdollista jäljittää saman tien. Erilaisia etenemisvaiheita on mahdollista vertailla nappia painamalla.

Alustavat staattiset mitoitukset

Ovatko valitun suunnitelman profiilit riittäviä suhteessa todelliseen tuulikuormitukseen? Kestävätkö lasit niihin kohdistuvaa tuulen paineen tai lämpötilan vaihtelun aiheuttamaa kuormaa? Myös tällaisissa kysymyksissä LogiKal on apuna parhaalla mahdollisella tavalla. LogiKal laskee oikeat kuormitusvaikutukset alueen ja rakennuspaikan perusteella ja mitoittaa rakennusosat optimaalisen taloudellisesti.

Ihanteellinen määrälaskelma

LogiKal laskee tilaukselle automaattisesti optimaaliset määrät. Profiilien leikkaus määräpituuteen on optimoitu, pikkuosat lasketaan valmiiksi pakkauskokoihin ja pelti- ja paneelileikkaukset voidaan lajitella eri levykokojen mukaan. Materiaalit voidaan tilata suoraan tavarantoimittajilta, ideaalitapauksessa sähköisesti, ja kaikki tiedot on mahdollista siirtää ERP-järjestelmiin. Näin LogiKal on saumaton ja huipputehokas osa prosessiketjua.

CAD-suunnittelu

Lähes jokaista rakennusprojektia varten on valmistettava rakenne- ja asennuspiirustukset. Tässäkin kohtaa LogiKal tulee tehokkaasti apuun: LogiKal ei jätä koskaan pulaan, teitpä sitten piirustuksia täysin integroidulla LogiKal CAD -ohjelmalla tai viihdyitpä jo käytössäsi olevassa CAD-ympäristössä. LogiKal CAD tarjoaa kokonaisvaltaisen CAD-järjestelmän, johon kuuluu laajoja apuvälineitä rakennepiirustusten valmistamista varten. Kalvot, pellit ja eristeet ovat vain pieni otos monipuolisista työkaluista, jotka tukevat ikkunoiden, ovien ja julkisivujen piirustusprosessia. Myös työskentely tavanomaisessa CAD-ympäristössä on mahdollinen. Tätä varten LogiKal tarjoaa käyttöön huippumoderneja toimintoja, joita on mahdollista käyttää CAD-ohjelmassa nopeaa ja helppoa piirustusten luomista varten.

Töiden valmistelu

Valmistusta varten LogiKal luo syötettyjen elementtien perusteella kattavat asiakirjat ja rakennepiirustukset ilman turhia kiemuroita. Profiilityöstöt esim. lovia, liittimiä, kiinnikkeitä ja heloja varten määritetään automaattisesti ja tarvittavat tiedot voidaan haluttaessa toimittaa valmiiksi CNC-ohjattuun kaksoisjiirisahaan sekä profiilityöstökoneisiin. Ohjelmointi koneista käsin jää näin kokonaan pois.

CNC-koneenohjaus

LogiKal tukee lähes kaikkien markkinoilta saatavien kaksoisjiirisahojen ja profiilientyöstökeskuksien ohjausta alumiini- tai muovielementtien tuotannossa. LogiKal tarkastaa (mikäli laite sen sallii) yksittäisten työskentelyvaiheiden oikeanlaisen profiilien asemoinnin ja mahdolliset törmäykset työvälineen ja työstettävän materiaalin välillä. Näin LogiKal huolehtii kitkattomasta koneistuksesta ja siitä, että tilaustyöt tulevat hoidetuiksi parhaalla mahdollisella tavalla.