LogiKal MES

Fokuksessa tehokkuus

Oikeat tiedot oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Menestyvissä yrityksissä tuotanto tapahtuu digitaalisesti LogiKal MESillä ja työskentely on mestarillista jatkossakin. LogiKal MES (Manufacturing Execution System) on apuna valmistusprosessissa. Järjestelmä on johtokeskus digitaaliselle ja paperittomalle ikkunoiden ja julkisivujen valmistukselle.

Digitaalisesti maaliin

LogiKal MES antaa ennakkoon määritellyille työalueille käyttöön oikeat tiedot oikeaan aikaan oikeassa työpisteessä. Ohjaus toimipisteeseen tapahtuu tuotannon johdosta käsin työpisteeseen push-menetelmällä. Työntekijä saa automaattisesti valmistusvaiheelle tärkeät asiakirjat. Ohjeet seuraavia valmistusvaiheita varten aktivoituvat vasta, kun edellinen vaihe on saatu päätökseen ja lähetetty seuraavaan työpisteeseen. Työn määrittelyjä ei tarvitse enää tulostaa, vaan niitä voidaan tarkastella suoraan konepajan näytöiltä.

Tuottavuuden parantaminen

Etsiminen ja tiedustelut kuuluvat yhtä lailla menneisyyteen kuin manuaalisesti ohjatut sisäisen laadunvalvonnan asiakirjatkin. Myöskään CE-tietojen vaivalloinen välittäminen elementteihin ei ole enää tarpeellista. LogiKal MES varmistaa, että tuotanto toimii saumattomasti suunnitelman mukaan ja tuotannon tehokkuus kasvaa edelleen. Jos jälkikäteen tehtäville parannuksille ilmenee tarvetta, konepajan esimies näkee yleisnäytöltä siitä ilmoittavan viestin ja työntekijän esittämän korjausehdotuksen ja hän voi saman tien päättää, pitääkö tilanteeseen puuttua. Mikäli häiriötä ei onnistuta poistamaan ja joudutaan esimerkiksi tilaamaan uusi profiili, LogiKal MES järjestää työvaiheet taas uudestaan työn kulun mukaisesti ja aloittaa näiden osien kanssa alusta.


*Sisäinen laadunvalvonta

Yhdellä silmäyksellä

LogiKal MES määrittelee valmistuksessa tehokkuuden uusin superlatiivein. Työntekijät saavat vain tarvitsemansa tiedot. Tämä vähentää tiedonsiirrossa tapahtuvia virheitä ja säästää aikaa – sekä paperia.

Laajan yleiskuvan säilyttäminen kaikissa tuotantovaiheissa on helppoa. Myöskin joustava reagoiminen suunnitelman muutoksiin on mahdollista. Sisäinen laadunvalvonta tulee näin hoidetuksi kaiken muun ohessa.

Valmiina tulevaisuuteen

LogiKal MES on alamme suuren muutosprosessin välttämätön käynnistäjä.