LogiKal från Orgadata

För morgondagens hantverk

Mindre hör gårdagen till

Fönster-, dörr- och fasadkonstruktörer planerar och tillverkar sina produkter med LogiKal. LogiKal vägleder användaren effektivt och säkert genom hela processen.

Förstå vad du behöver

LogiKal är allroundprogrammet för metallkonstruktion 4.0.

Elementinmatning

Inmatning av element är första steget i LogiKal. En sofistikerad logikkontroll vid inmatningen gör det enkelt, snabbt och säkert att ta fram dörr-, fönster- och fasadpositioner. LogiKal leder dig genom processen och ger dig rätt komponenter och lösningar för rätt plats. Det gör arbetet till ett nöje!

Kalkyl

LogiKal tar fram en offert på nolltid. Alla relevanta kostnader för elementen, om du vill ända till byggnadsverksanslutning och montering, beräknas automatiskt av LogiKal. Programvaran beräknar inköpskostnader på grundval av optimerad massa, bearbetningstid från de valda konstruktionerna och elementen och så vidare.

Konstruktion

Liksom vid kalkylen ger LogiKal optimalt stöd även vid konstruktionen. Tack vare omfattande regelverk kan du snabbt och säkert utföra det som din byggherre kräver. Oavsett om det rör sig om höga krav på beslagsteknik, tekniskt krävande fasadfästen eller avancerade vägganslutningar med folie, isolering, plåtar och små detaljer. LogiKal hjälper dig att utarbeta dina uppdrag in i minsta detalj och ställer avancerade hjälpmedel till ditt förfogande.

Anpassningar

Även när måtten ändras på byggarbetsplatsen – alla anpassningar samlas direkt i en historik som kan spåras. Olika tillstånd i bearbetningsprocessen kan jämföras med en knapptryckning.

Statisk förhandsberäkning

Kommer de valda profilerna i din konstruktion att stå emot vindlasterna på platsen? Håller glasen stånd mot belastningar i form av vindtryck och temperaturskillnader? Även här ger LogiKal optimalt stöd. Utifrån region och monteringsplats kan du beräkna den korrekta lasten med LogiKal och dimensionera elementen optimalt.

Optimal massaberäkning

LogiKal beräknar de optimala mängderna för din beställning automatiskt. Profilämnen optimeras till leveranslängder, smådelar beräknas i förpackningsenheter, plåt- och panelämnen kan sorteras i levererbara plattformat. Material kan du beställa direkt från din leverantör, i idealfallet elektroniskt, och all information kan överföras till andra ERP-system. På så vis integreras LogiKal sömlöst och effektivt i dina processkedjor.

Konstruktioner med CAD

Konstruktions- och monteringsritningar måste tas fram för praktiskt taget varje byggprojekt. Även här tillhandahåller LogiKal effektiv hjälp. Oavsett om du skapar ritningar med det helt integrerade LogiKal CAD, eller om du hellre arbetar i din vanliga CAD-miljö, kommer LogiKal aldrig att lämna dig i sticket. LogiKal CAD tillhandahåller ett komplett CAD-system med omfattande hjälpmedel för att skapa konstruktionsritningar. Folie, plåtar och isolering är bara några av de många verktyg som finns för att hjälpa till vid framtagning av ritningar för fönster-, dörr- och fasadkonstruktion. Du kan även arbeta i din vanliga CAD-miljö. Om du väljer att göra det erbjuder LogiKal toppmoderna gränssnittsfunktioner som du kan använda i ditt CAD-program för att snabbt och enkelt skapa ritningar.

Arbetsförberedelse

Inför tillverkningen genererar LogiKal direkt omfattande underlag och konstruktionsritningar utifrån de inmatade elementen. Profilbearbetningar för urtag, förbindningar, beslag osv. genereras automatiskt och på begäran kan du få motsvarande data för CNC-styrda dubbelgeringssågar och profilbearbetningsmaskiner. Du kan då helt slippa programmering på maskinerna.

CNC-maskinstyrning

LogiKal har stöd för styrning av nästan alla befintliga dubbelgeringssågar och profilbearbetningscenter för produktion av aluminium- och plastelement. Under processen kontrollerar LogiKal (om maskinen medger detta) de enskilda bearbetningsstegen med avseende på korrekt profilläge och möjliga kollisioner mellan arbetsstycke och verktyg. På så vis uppnår LogiKal en smidig maskinbearbetning och en optimal hantering av dina uppdrag.