LogiKal MES

Med fokus på effektivitet

Rätt information vid rätt tid, på rätt plats

Ett antal framgångsrika företag har redan digitaliserat sin produktion med LogiKal MES och arbetar effektivare än någonsin. LogiKal MES (Manufacturing Execution System) ger dig stöd under tillverkningsprocessen. Systemet är ledningscentralen för digital och papperslös tillverkning inom fönster- och fasadkonstruktion.

 

Nå målet med digitala medel

LogiKal MES ställer den nödvändiga informationen till förfogande för på förhand definierade arbetsområden – vid rätt tidpunkt och på rätt arbetsplats. Styrcentralen utför tilldelning till den utförande arbetsstationen med en pushmetod. Medarbetarna får automatiskt den dokumentation som krävs för sitt produktionssteg. Anvisningarna för de senare produktionsstegen aktiveras och skickas till nästa arbetsstation först när de föregående har avslutats. Arbetsorder måste inte längre skrivas ut utan är tillgängliga i verkstaden via skärmar.

Öka produktiviteten

Sökningar och förfrågningar hör till det förflutna, liksom även manuellt styrda FPK-dokument* och omständiga beräkningar av CE-data för element. LogiKal MES säkerställer att din produktion ansluts sömlöst till din konstruktion och att produktionen blir ännu effektivare. Om en efterhandskorrigering skulle krävas, får verkstadens arbetsledare omedelbart ett meddelande om detta i sin översikt, tillsammans med medarbetarens lösningsförslag. Han kan då direkt avgöra om han vill ingripa eller inte. Om störningen inte kan åtgärdas och t.ex. en ny profil måste beställas, sorterar LogiKal MES om arbetsstegen i arbetsförloppet och börjar från början med detta element.


*fabriksintern produktionskontroll

Få en överblick

Med LogiKal MES gör din tillverkning ett kvantsprång i fråga om effektivitet. Dina medarbetare får bara den information som de faktiskt behöver. Detta minskar risken för exempelvis överföringsfel och sparar tid – och papper.

Du får en omfattande överblick över varje enskilt produktionssteg. Om det inträffar avvikelser från planeringen kan du ständigt reagera flexibelt. Den fabriksinterna produktionskontrollen (FPK) utförs samtidigt nästan av sig själv.

Redo för framtiden

LogiKal MES tillhandahåller lösningar för de nödvändiga omställningarna, och digitaliseringen av vår bransch.