Med stort försprång

Vår programvara tar täten

Vilka vi är

Orgadata är ett programvaruföretag med säte i Leer, Niedersachsen, Tyskland. För knappt 40 år sedan startade vi med en helt ny idé: tänk om kan kunde digitalisera fönster-, dörr- och fasadkonstruktion? Vi uppfann LogiKal.

Närhetsprincipen

Vi eftersträvar långvariga partnerskap med våra kunder. Det är inget speciellt, men långsiktigt hållbart. Därtill följer vi ”närhetsprincipen”. Hos oss finns över 450 personer som noga lyssnar på önskemål från våra kunder och partner. Deras behov blir till en integrerad del av våra program. På så vis har LogiKal kunnat bli den branschledande programvaran för fönster-, dörr- och fasadkonstruktion, kompatibelt med alla vanliga profilsystem.

Vi har skräddarsytt LogiKal efter våra kunders specifika behov. Utan krusiduller. Varken mer eller mindre. Med LogiKal kan våra kunder förena hantverkets konstfärdiga flexibilitet med ett effektivt industriellt angreppssätt. Vår programvara ger kunderna precis vad de behöver under en pågående digital omställning. Vi ser fram emot att hjälpa dig med detta.

Kraften hos en idé

Det började men en enkel idé som direkt gav våra kunder ekonomiska fördelar, nämligen att hyra ut programvara i stället för att sälja den. Därmed kan vi erbjuda våra kunder ett ständigt toppaktuellt verktyg som är så kostnadseffektivt som möjligt. 1999 grundade de gamla skolkamraterna Bernd Hillbrands och Axel Giertz ett programvaruföretag i sin nordtyska hemtrakt, och Orgadata AG:s historia tog därmed sin början. Det team som utgjorde det nygrundade företaget var lätt att överblicka. Det bestod av fem personer, med de båda cheferna och två praktikanter inräknade.

Programvaruutvecklarnas målgrupp var då som nu framåttänkande fönster-, dörr- och fasadkonstruktörer som använder avancerad teknik för att ständigt bli bättre. Orgadatas målsättning har också förblivit densamma, nämligen att underlätta kundernas dagliga arbete.

Från första början har Orgadata integrerat data från tillverkare av fönsterprofiler i programvaran. I dag är mångfalden av artiklar, t.ex. av profil- och beslagstillverkare, utmärkande för LogiKal. Fönster-, dörr- och fasadkonstruktörer har därför stor frihet vid valet av leverantörer.

2003 installerade vi för första gången en maskinstyrning hos en metallkonstruktör. Sedan dess är LogiKal och CNC-maskiner direkt sammankopplade och maskinerna i verkstaden kan styras direkt från programvaran. Samma år levererade vi för första gången vår programvara till utländska kunder. I dag drar användare i hela världen nytta av våra lösningar. Fler än 18 000 licenser används för närvarande.

Stimulerande arbetsmiljö

Motivation leder till framgång

Nöjda medarbetare skapar bra produkter. Bra produkter ger framgångsrika kunder. Vi är övertygade om denna orsakskedja. Vi arbetar enligt devisen ”det som är bra för våra medarbetare, är bra för våra kunder”.

En god miljö motiverar till optimal prestation. Vi eftersträvar alltid en positiv atmosfär och ett gott arbetsklimat. Våra kontor och förmåner bidrar till detta, de är moderna och extraordinära. Vi utformar förutsättningarna så att våra medarbetare alltid ser meningen med sin verksamhet.
 
Bra programvara kommer från kreativa medarbetare. Och från dem som vågar simma mot strömmen. Vi ger fritt spelrum åt våra medarbetares innovationskraft. De använder sitt spelrum och tänker, forskar och utvecklar – med hög motivation för de bästa IT-lösningarna. Detta drar våra kunder nytta av.

Se film

Lär känna oss